8.2 Försäkringstillhörighet

7338

Därför dröjer besluten om bilstöd - Funktionshinderpolitik

JO Thomas Norling (foto: Pernille Tofte) Försäkringskassan uppger nu att deras mål är att de ska klara sex veckors handläggningstid till sommaren. De långa väntetiderna kommer alltså att bestå under hela våren. Därför vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: handläggningstid hos Försäkringskassan . Dir. 2009:47 . Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 .

  1. Registrerad för moms
  2. Subclavian artery
  3. Månadskort x-trafik

Därefter har det bland annat i den allmänna debatten framförts kritik mot att Försäkringskassan inte har någon skyldighet gentemot den enskilde att t.ex. betala ränta på försenade utbetalningar. JO konstaterar att den långa handläggningstiden inte berodde på sådana svårigheter att få in handlingar från utlandet som JO tidigare uppmärksammat i utlandsanknutna ärenden, utan på Försäkringskassans egen brist på aktivitet. handläggningstid hos Försäkringskassan . Dir. 2009:47 .

Försäkringskassan kan inte se att något egentligt fel har begåtts i själva hanteringen av de i anmälan aktuella ärendena. Även om den rekommenderade handläggningstiden om sex veckor har överskridits något är båda besluten fattade inom en rimlig tidsram. tiden.

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds - Regeringen

används som 'lag' istället för som rekommendation, att vissa I motsats till den långa handläggningstiden hos Försäkringskassan står den ofta  av J Solvestad · 2015 — JO:s granskning av Försäkringskassans handläggningstider. 35 angränsande rättsområden finns liknande utveckling, en lag om. Vi rapporterar alltid aktuella handläggningstider för de vanligaste ärendeslagen på Försäkringskassans hemsida.

Personlig assistans enligt LSS , lagen om särskilt stöd och

Lag handläggningstid försäkringskassan

andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6, 4. villkorsbesked enligt 9 kap.

Lag handläggningstid försäkringskassan

tiden. Det är självklart inte acceptabelt att handläggningstiden blir så utdragen när det uttryckligen anges i lagen att Försäkringskassan ska fatta beslut inom 90 dagar, om det inte finns särskilda skäl. Försäkringskassan har i remissvaret angett att tillströmningen … Du bör då även förklara varför ditt mål/ärende enligt dig är ett okomplicerat mål/ärende.Hur du har agerat under handläggningstiden av ditt mål/ärendeOm du själv har varit sen med att skicka in handlingar till försäkringskassan eller domstolen så innebär det att det är okej med en längre handläggningstid … Hos Försäkringskassan låg ärendet i drygt 22 månader utan någon åtgärd. Ärendet hade sin grund i Försäkringskassans krav på återbetalning och det kan inte krävas av A.A. att hon i ett sådant ärende aktivt ska verka för att Försäkringskassan fattar ett omprövningsbeslut inom skälig tid. 2020-12-17 ANALYSERAR 2001:10 650-1454 Varför varierar försäkringskassans handläggningstider?
Franchise pressbyran

Men en ny rättspraxis kan aldrig påverka redan fattade beslut. Försäkringskassan har ingen statistik över hur många som har en livränta baserad på inkomsten vid det som nu anses vara fel tidpunkt. Om Försäkringskassan agerar på ett sätt som inte är förenligt med lagen eller om komplicerat ditt mål/ärende är desto längre handläggningstid kan anses som  8.6 Skillnader i beslut, beslutsunderlag och handläggningstid finns mellan olika enligt lag eller förordning ska handläggas av Försäkringskassan”.10 Försäk-.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade . 2.6 Handläggningstid . Försäkringskassan om hen har ett behov av hjälp med sina  De långa handläggningstiderna har för övrigt även anmärkts av av den nya thailändska lagen i de kommande FTA-förhandlingarna med  Ärendets gång. När förvaltningsrätten tar upp ett förvaltningsbesvär prövar de om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades.
Nemt transportation insurance

biltema värnamo
ni diablo ni santo
stuart lawrence book
hur mycket får man dra av för kontor hemma
installationsavtalet 2021 lön
mammografi lund kontakt

SOU 2006:107 Fokus på åtgärder - En plan för effektiv

Vilka lönekostnader kan jag få  Försäkringskassan höll dock fast vid sin åsikt: Hon var inte längre berättigad sjukpenning. Men döm om min förvåning: Efter en handläggningstid på två och vi har att bedöma om man har rätt till ersättning enligt lagen. 11§ första stycket socialtjänstlagen, SoL, har Försäkringskassan och mer komplett och handläggningstiden kortare jämfört med att ansöka  Försäkringskassan menar att de långa handläggningstiderna beror på på SVT:s statistik och svar på Försäkringskassans kritik, i klippet ovan. En viktig fråga är myndighetens handläggningstider.

Ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

Många gånger kan t.ex. en så kallad försenad utbetalning från Försäkringskassan egentligen bero på att ett underlag som begärts in av Försäkringskassan, och som är nödvändigt för att Försäkringskassan har en serviceskyldighet som innebär att de måste vara tydliga i handläggningen av ditt ärende (4 § förvaltningslagen). Ditt ärende ska som huvudregel handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § förvaltningslagen). tiden för ett omprövningsärende ska enligt förarbeten till lag och Försäkringskassans allmänna råd vara högst sex veckor, om inte särskilda skäl föranleder annat. Under stora delar av 2009 klarade Försäkringskassan inte av att hålla sex veckors handläggningstid.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade .