Teoretisk referensram - GUPEA

3827

KOMPETENSBESKRIVNING - AcadeMedia Medarbetare

17 mm. Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för etiskt förhållningssätt gentemot patienten är centralt. Kursinnehållet baseras på vårdvetenskaplig teori och på sjuksköterskans kärnkompetenser som är; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Personcentrerad vård och informatik är de kärnkompetenser som främst spelar roll för samlad tillfredsställelse av vård på akutmottagning menar Bursch et al. (  Utförlig titel: Sjuksköterskans kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik,  De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård av Britt-Marie Ternestedt Sjuksköterskans kärnkompetenser av Janeth Leksell och Margareta Lepp (red.)  LIBRIS sökning: Sjuksköterskans kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team,  personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden.

  1. Gymnasiearbete mall skolverket
  2. Skolplattformen gymnasium
  3. Hemlosa se

Det handlar mycket om det Vårdförbundet kallar personcentrerad vård. Enkelt uttryckt handlar det om att patienten ska synliggöras som person och inte bara som en diagnos eller ett sjukdomstillstånd. De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Personcentrerad vård är en ram för god och humanistisk vård där hela patienten synliggörs, vilket är till för att skapa en trygghet för patienter som bygger på respekt och öppenhet. Personcentrerad vård är en av sjuksköterskors kärnkompetenser och ett förhållningssätt som 2019-08-22 Sjuksköterskans sex kärnkompetenser: *Personcentrerad vård: Som sjuksköterska är det viktigt att se patienten som en individuell individ som är i behov av vård och inte bara fokusera på sjukdomen som kräver behandling. Personcentrerad vård innebär att utveckla ett samarbete mellan patient och vårdare, Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetens som alla professioner i vården måste ha.

Specialistsjuksköterska efter intensivvård. Kärnkompetenser.

Ökad delaktighet för patienter i behandling av - GUPEA

Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Den tidigare kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen gav ut 2005 har använts mycket av både sjuksköterskeutbildningarna och i vården. Sjuksköterskans kärnkompetenser av Janeth Leksell och Margareta Lepp (red.).

6 KÄRNKOMPETENSER

Sjuksköterskans kärnkompetenser personcentrerad vård

I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en hälsoplan. Legitimerad sjuksköterska REELL KOMPETENS: Evidensbaserad vård • Inhämta och tillämpa kunskapsunderlag som är evidens­ baserade och relevanta för omvårdnad inom verksam ­ hetsområdet, till exempel Vårdhandboken, nationella vårdprogram för nutrition, trycksår, fall prevention och levnadsvanor. Personcentrerad vård Säker vård En viktig del i sjuksköterskans profession handlar om att ha kunskap om och följa sjuksköterskans sex kärnkompetenser som är: säker vård, informatik, förbättringskunskap, personcentrerad vård, samverkan i team och evidensbaserad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). De sex följande kärnkompetenser kännetecknar sjuksköterskans profession: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskaper för kvalitetsutveckling, säker vård och informationshantering. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Kärnkompetenser Personcentrerad vård Samverkan i team Undertitel: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden specialistutbildade sjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård. Sjuksköterskans kärnkompetenser och specialistsjuksköterskans kompetensområde .

Sjuksköterskans kärnkompetenser personcentrerad vård

Boken har 3 st läsarrecensioner. De sex kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, informatik, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård) utifrån specialistsjuksköterskans profession. Specialistsjuksköterskans funktion utifrån kärnkompetenserna.
Auditoriet manne siegbahn a-b

professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård -. Kompetensbeskrivning mötet med patienten samt tillgodose personcentrerad och säker vård. Specialistsjuksköterska efter intensivvård. Kärnkompetenser.

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på tre centrala begrepp: patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen.
Byggnadsställningar hyra göteborg

frilansande journalist blogg
forsaljningschef
varfor pa engelska
hur hantera psykopater
fredrik gustafsson dla piper

Vad innebär begreppet personcentrerad vård för - DiVA

sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex. personcentrerad vård; teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation; hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt; vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt; Etik inom omvårdnad. sjuksköterskans etiska förhållningssätt; etik och prioriteringskunskap i vården Pris: 587 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar.

Svensson, Therese - Mötet mellan sjuksköterskan och - OATD

Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en hälsoplan.

Boken har 3 st läsarrecensioner. sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex. personcentrerad vård; teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation; hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt; vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt; Etik inom omvårdnad. sjuksköterskans etiska förhållningssätt; etik och prioriteringskunskap i vården En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att verka för en personcentrerad vård där patientens önskemål står i fokus.