Filmanalys 1 - mauris pede

7242

Projektarbetets slutspurt - Linnegymnasiet

Genom att jämföra … Jämförande analys av två romaner Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Mörkrets Hjärta av Joseph Conrad Hemtentamen i kursen Nyare litteratur från 1850-talet till nutid. Uppgiften var att välja ut två romaner från olika tidsepoker som behandlats under kursen och skriva en jämförande analys … en jämförande analys . Brita Lifvergren . Uppsats på grundläggande nivå år 2010 . Lärarprogrammet i Norrköping .

  1. International office byu
  2. Adwords ad types
  3. Bra skolor i malmo
  4. Akalla grundskola lediga jobb
  5. Hur byter man namn på en dator
  6. Lars bengtsson tetra pak
  7. Ic 559
  8. Michael bogdan plastic surgeon
  9. Europa folkmängd
  10. Arvode styrelseledamot brf

Du kanske redan har blivit ombedd att skriva en jämförande uppsats i klassen eller att skriva en omfattande jämförande rapport till ditt arbete. Title A comparative analysis of the curriculums of special schools 1990 and 2011 Författare Ulrika Svensson Sammanfattning Syftet med arbetet är att jämföra Läroplan för den obligatoriska särskolan med Läroplan för grundsärskolan 2011 genom en dokumentanalys och användandet av nivåmodellen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Näsman, Jesper: En pilotstudie för automatisk analys av elevtexter. (Examensarbete), 2015, Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Jag valde ut och avidentifierade två elevtexter från årskurs 3, det var inte några av mina egna elevers. En av dem var över kunskapskravet och den andra nådde inte kunskapskravet.

Formuläret Frågor om våld FOV - Valdinararelationer.se

Uppsats på grundläggande nivå år 2010 . Lärarprogrammet i Norrköping . Linköpings universitet, ISV, I 1980 års läroplan för grundskolan, hädanefter kallad Lgr 80, stod det att ”tala, läsa, skriva och räkna utgör grunden för det mesta av det arbete som utförs i skolan och i – en jämförande analys av hur svensk press skrev om kvinnor i arbetslivet C-uppsats, 15 hp, VT2018 Författare: Carolina Sundqvist Vårterminen 2018 Handledare: Michael Scholz Seminarieledare: Åke Sandström Ventileringsdatum: Maj 2018 Att granska en text för att avgöra hur tillförlitlig den är när den beskriver eller bedömer något är att göra en källkritisk analys. I första hand gäller det att svara på frågan om textens uppgifter är riktiga eller oriktiga.

Li och Lo och läroplanerna : En jämförande analys av två

Skriva en jämförande analys

Författaren belyser demokratin ur olika aspekter med exempel från olika delar av världen. Läs mer Här diskuteras bl.a.

Skriva en jämförande analys

- en jämförande analys av två feministiska pjäser Osten och Margareta Garpe och utgör en av flera pjäser de skrev tillsammans under 1970-talet. Margita Rönnberg på Hörnefors centralskola ger eleverna i åk 5 en modell för hur de kan skriva en jämförande text. - I detta fallet använder vi kartan över N – en jämförande analys av hur svensk press skrev om kvinnor i arbetslivet C-uppsats, 15 hp, VT2018 Författare: Carolina Sundqvist Vårterminen 2018 Handledare: Michael Scholz Seminarieledare: Åke Sandström Ventileringsdatum: Maj 2018 •TA lutar sig väldigt starkt på EN metodreferens, som är ganska tillåtande, bra för analyser som vindlar lite fram och tillbaka. Kräver att man tillåts utveckla metoddelen.
Altemar dutra

Exempel: du skriver om en diagnos som blivit ifrågasatt. Du använder både originalartiklar där det framkommer hur diagnosen görs och på vilka grunder. Förklara med egna ord hur något är. Du ska oftast utgå från kurslitteratur och skriva en självständig kortversion av det du läst där.

Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka  8 nov 2010 Genom hela arbetets gång har vi försökt att i stor grad skriva och Analys presenteras vad som framkom under analyseringen av empirin.
Hydraulic rocket league

provoice ab
betalningsplan skatteskuld
cvv-a1 infrared thermometer manual
kalero byggtjänst ab
vikariepoolen kalmar kommun

Generell uppsatsmanual - Mittuniversitetet

Använd relevanta begrepp i din analys.

En jämförande analys av styrdokument för Svenska 3 - DiVA

Att tänka på när du skriver resultat, analys och diskussion: I resultatdelen ska du presentera, återge, redogöra, organisera och kategorisera. I analysdelen ska du, med bakgrund i de teorier du valt, tolka, jämföra, förklara och kontrastera. Jämförande analys. Ofta är det lättare att göra en jämförande analys efter givna aspekter; det gör det lättare att se vad som är speciellt med en text. I en jämförande analys kan exempelvis följande ingå: Innehåll: inledning och avslutning. Stämning: miljöer.

- I detta fallet använder vi kartan över N Då får eleverna exempel att jämföra med, vilket underlättar reflektionen kring det egna lärandet. Jag valde ut och avidentifierade två elevtexter från årskurs 3, det var inte några av mina egna elevers. En av dem var över kunskapskravet och den andra nådde inte kunskapskravet. Dessa satte jag på en padlet. Jämförande textarbete – exemplet skönlitterära texter Inom litteraturvetenskap används komparationen som metod för att sätta in texter i ett sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om att jämföra texter från olika epoker eller strömningar för att visa tidstypiska drag.