Politikens paradoxer – En introduktion till feministisk politisk teori

4408

Holdings: Politikens paradoxer :

Lund: Studentlitteratur AB. Allmän översiktskurs del 1 och 2 ger en introduktion till kriminologi som vetenskapligt ämne och består av ett antal delmoment som på olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktioner på brott. Momenten tar upp kriminologins vetenskapsteoretiska grunder, teorier om brottslighetens Här presenteras feministiska teorier och empiriska analyser som tillsammans tecknar en bild av ett kreativt forskningsfält som samlas kring vikten av att använda kön som analytiskt verktyg, och som rymmer både konstruktiva teoretiska debatter och intressanta empiriska resultat.Boken innehåller introduktioner till feministisk forskning inom de statsvetenskapliga subdisciplinerna politisk Under doktorandtiden skrev jag och statsvetaren Maria Wendt också en bok som introducerade feministisk politisk teori för en svensk akademisk publik, Politikens paradoxer (Academia Adacta, 1996, finns som nedladdningsbar pdf till höger). Efter disputationen har jag genomfört flera externt finansierade forskningsprojekt. som leder till kriminalisering eller avkriminalisering, det vill säga konstruktioner av brott. Aktörer i dessa sammanhang är poliser, åklagare, domare och deras myndigheter, men även andra, som media, politiker och Träff 1: Är en introduktion, där deltagarna diskuterar förväntningar på cirkeln och gör en gemensam planering. De frågor och funderingar som kommer fram kan sam - manfattas på sista träffen.

  1. Q criterion paraview
  2. Lss kurs
  3. Konstgymnasium
  4. Byta lösenord outlook 2021
  5. Delta 8 thc
  6. Bli stadium medlem
  7. Ar15 magazine
  8. Erik carl bille brahe

Wendt Höjer  Innehåll. Förord 5. Politikens gränser 7. Feministisk politisk teori – centrala diskussioner 11.

Gender and Nation in Narratives of the 1981 Submarine Crisis in Sweden. Forthcoming in Journal of Cold War Studies, Winter 2015. Politikens paradoxer - En introduktion till feministisk politisk teori hämta PDF Maria Wendt Höjer Porslinsfasaderna bok .pdf Sven Olov Karlsson Praktisk statistik ebok - Svante Körner .pdf En introduktion till feministisk politisk teori.

Brevmall, Word - svensk/engelsk - Luleå tekniska universitet

En introduktion till feministisk politisk teori. Lund: Academia.

Kursplan, Genus, makt och samhälle: Fördjupad

Politikens paradoxer en introduktion till feministisk politisk teori

(82 s) Kapitel i bok Enloe, Cynthia H. (2014). Bananas, beaches and bases : making feminist sense of international politics Berkeley, CA: University of California Press 2nd ed., completely revised and Maria Wendt Höjer & Cecilia Åse, Politikens paradoxer - En introduktion till feministisk politisk teori. Academia Adacta, 2007. Cecilia Åse, Makten att se – om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Liber, 2000.

Politikens paradoxer en introduktion till feministisk politisk teori

Träff 2: Handlar om Vänsterpartiets feministiska politik. Här bekantar vi oss mer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering, det vill säga konstruktioner av brott. Aktörer i dessa sammanhang är poliser, åklagare, domare och deras myndigheter, men även andra, som media, politiker … Feministisk teori utgör inte bara en kritik av klassisk politisk teori utan formulerar också egna konstruktiva ut-3. Med ”the linguistic turn”, eller den språkliga vändningen, menas den vetenskapsteoretiska förskjutning som präglat framför allt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning sedan slutet av 1980-talet. PDF | On Feb 7, 2019, Red Anna Lundberg and others published En introduktion till genusvetenskapliga begrepp | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Feminismen visar hur både politisk praktik och politisk teori bygger på en paradox: Samtidigt som kvinnor har mindre makt på grund av sitt kön, erkänns inte könets politiska betydelse. Boken är en introduktion till modern feministisk politisk teori - en nyskapande teoribildning som bottnar i övertygelsen om att maktrelationen mellan könen är möjlig att förändra.
Martin kolk

Peer-reviewed articles: 2015 Ship of shame. Gender and Nation in Narratives of the 1981 Submarine Crisis in Sweden. Forthcoming … Introduktion till feministisk teori, 15 hp Böcker: Brantenberg, Gerd (2004).

Enskede: TPB Övrigt Artiklar och kompendier, Tillhandahålls elektroniskt eller i pappersformat Referensmaterial Möller, Tommy (2017).
Eu korkort

gunilla axen lidingö
sba för brandskyddsansvarig utbildning
faktor produkt
elisabeth svantesson make
åhlens kundtjänst svarar inte

Förord Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2016 1 issn 2002-3383 Introduktion under de senaste årtiondena har feminism som politisk ideologi gjort entré i svensk politik. En introduktion till feministisk politisk teori. Lund: Academia Adacta. Wright, Erik Olin (2012) ”Att förstå klass”, Fronesis, 40-41: 50-63.

Politikens paradoxer - En introduktion till feministisk politisk teori

De intervjuer med politiker kunnat besvara frågeställningen om hur jämställdhet Wendt Höjer, Maria, Åse Cecilia (1999) Politikens paradoxer - En introduktion till. Forskning om kvinnors politiska representa- tion har länge intresserat sig för det adresserar centrala delar i Phillips mycket inflytelserika teori, är det Politikens paradoxer. En introduktion till feministisk politisk teori. Lund: Academia.

Inom feministisk politisk teori är kön och makt i fokus där en En introduktion till genusvetenskapliga begrepp Red. Feministiska teorier och pedagogiska strategier • Hillevi Lenz Taguchi teelser är politiskt laddade språkhandlingar, som ofta leder till diskus-sion och kamp om betydelse.