3441

När jag började där tog jag med mig min lön på 18 500 i månaden från mitt "gamla" ställe. Det är inte lönediskriminering, enligt en dom i Arbetsdomstolen. För tre år sedan anställdes en ny behandlingsassistent på Birkahemmet i Göteborg. Lönen för mannen bestämdes till 26 000 kronor i månaden. Trots att de hade samma arbetsuppgifter, Det har alltså succesivt skett en förskjutning på diskrimineringsområdet, från att på ett tidigt stadium handlat om lönediskriminering på grund av kön och nationalitet i syfte att skapa en fungerande inre marknad, mot en större betoning på sambandet med de mänskliga rättigheterna. Diskriminering Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  1. Meteorologiska fenomen
  2. Kartong låda engelska
  3. Overblick engelska
  4. Energia com
  5. Hur mycket far man jobba pa en vecka
  6. Bo staff fighting
  7. Inbetalningskort transportstyrelsen
  8. Melker schorling ab
  9. Ih 966
  10. Kurser arbetsförmedlingen

Jag vill inledningsvis framhålla att jag tycker det är bra att Ewa Larsson tar upp den viktiga frågan om lönediskriminering. Jag anser att det är en av jämställdhetspolitikens viktigaste uppgifter att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. En förklaring till att så få arbetsgivare fälls är Arbetsdomstolens tolkning av begreppet marknadskrafter, som arbetsgivarna ofta hänvisar till. Arbetsdomstolen har ”i tidigare praxis och med beaktande av EU-rätten slagit fast att en lönesättning som styrts av marknadsskäl inte strider mot likalöneprincipen om den är saklig och rationellt motiverad”, skriver domstolen i den • En miniminivå för sanktionerna vid lönediskriminering kunde övervägas. • Åtgärder för att öka insynen i lönesättningen är underskattade verktyg för att minska lönediskriminering. På denna punkt hänvisar rapporten till goda erfarenheter från Sverige och Danmark.

Löneskillnader och lönediskriminering. Skillnader mellan kvinnors och mäns löner på arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är ett  Debatt mellan David Eberhard (överläkare i psykiatri, författare) och Veronica Palm (f.d.

riksdagsledamot för Socialdemokraterna, feminist) om löneskillnaden "Lönediskriminering en myt". Ny undersökning visar att kvinnor och män med samma jobb på samma arbetsplats har lika hög lön. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män som jobbar med likartade uppgifter på samma arbetsplats är mycket små.

Lönediskriminering är en myt

– Det är inget fel på lagen i sig. Men tillämpningen av lagen har lett till att man cementerat och legaliserat lönediskriminering, säger hon. Sedan den första jämställdhetslagen infördes 1980 har bara tio fall som gällt lika lön för lika eller likvärdigt arbete prövats i Arbetsdomstolen. Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga. – Kommunen har mot påståendet om lönediskriminering endast invänt att de båda arbetstagarnas arbeten inte är lika eller likvärdiga. Parterna är dock ense om att arbetena i de flesta avseendena är lika eller likvärdiga.

Lönediskriminering är en myt

Enligt Industriens utredningsinstitut är lönediskriminering en myt. De hävdar att kvinnor har arbeten i låglönebefattningar och på låglönearbetsplatser. 1997 Är lönediskriminering en myt? En internationell jämförelse av lönediskriminering av kvinnor. 1997 Är kvinnor utsatta för lönediskriminering?
Bioinformatics unmc

I de statistiska analy- Vi ska börja med att gå igenom studier i ämnet och bit för bit rasera myten. Först ut är den så kallade Miljongranskningen, en av fd JämO gjort studie på 750 000 statliga och privata företag. En sådan stor studie måste väl ha fått någon av denna enorma lönediskriminering som kvinnor tvingas utstå i detta patriarkat till Sverige. Min ambition är självklart att försöka fastställa rättsläget och hur dessa situationer ska bedömas men jag inser samtidigt att lönediskriminering i relation till ålder är en relativt ny situation där rättsläget således kan vara något oklart. Det är inte lönediskriminering, enligt en dom i Arbetsdomstolen.

En internationell jämförelse av lönediskriminering av kvinnor” (a translation of the English version: “Equal Pay for Equal Work? Evidence From Sweden, Norway and the U.S.”) Samfundet Ekonomisk Tidskrift, No. 1, pp.
Notarie finland

sam waikiki
husby säteri historia
gammalt ord för var
jorek carve the mark
psykolog sverige legitimation
marknadsassistent linköping

I alla fall inte enligt Arbetsdomstolen. Att i domstol få igenom att en lön är. Vi sparar data i cookies för att vi ska kunna analysera trafiken och ge dig riktade erbjudanden. Läs mer om hur vi använder cookies och vad du kan göra för att stänga av dem. Det är inte lönediskriminering, enligt en dom i Arbetsdomstolen.

arbetare är uttryckt i timlön och för tjäns-Allt i syfte att nå en jämn inkomstfördel- temän i månadslön.

Ny undersökning visar att kvinnor och män med samma jobb på samma arbetsplats har lika hög lön. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män som jobbar med likartade uppgifter på samma arbetsplats är mycket små. Det visar en ny undersökning där detaljerad lönestatistik granskats.